Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/11/2022 0,00/0,00% 115,10 115,10 115,10 115,10 115,10 113,30 0
08/11/2022 -8,00/-6,50% 131,70 131,70 115,10 115,10 130,66 113,30 1.600
07/11/2022 0,00/0,00% 123,10 123,10 123,10 123,10 123,10 121,18 0