Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 1,50/2,26% 67,00 68,00 65,40 68,00 66,82 68,00 648.000
08/09/2022 0,30/0,45% 67,00 67,50 65,00 66,50 66,59 66,50 1.094.300
07/09/2022 -4,60/-6,50% 70,70 71,70 66,20 66,20 69,55 66,20 2.035.600
06/09/2022 -1,30/-1,80% 71,70 72,70 70,70 70,80 71,48 70,80 700.200