Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
08/09/2022 0,00/0,00% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 0
07/09/2022 0,00/0,00% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 0
06/09/2022 0,00/0,00% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 0
05/09/2022 0,00/0,00% 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 0