Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,10/-0,71% 14,05 14,05 13,75 13,95 13,88 13,95 75.000
03/11/2022 -0,35/-2,43% 14,35 14,45 14,05 14,05 14,24 14,05 98.100
02/11/2022 -0,30/-2,04% 14,70 14,75 14,40 14,40 14,54 14,40 91.400
01/11/2022 -0,30/-2,00% 15,00 15,25 14,70 14,70 14,92 14,70 73.000