Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 11,63 400
08/09/2022 -0,50/-3,85% 12,10 12,50 12,10 12,50 12,49 11,63 4.100
07/09/2022 0,00/0,00% 12,00 13,00 12,00 13,00 12,23 12,10 4.300
06/09/2022 0,10/0,78% 11,80 13,00 11,80 13,00 12,57 12,10 300