Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,10/6,25% 1,50 1,80 1,50 1,70 1,80 1,70 377.400
08/09/2022 0,00/0,00% 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0