Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,20/-12,50% 1,50 1,60 1,40 1,40 1,60 1,40 185.500
03/11/2022 0,00/0,00% 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0
02/11/2022 0,00/0,00% 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0
01/11/2022 0,00/0,00% 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0