Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
03/11/2022 0,00/0,00% 3,70 3,70 3,60 3,70 3,70 3,70 8.700
02/11/2022 0,00/0,00% 3,60 3,80 3,60 3,70 3,70 3,70 91.600
01/11/2022 -0,10/-2,70% 3,70 3,70 3,60 3,60 3,70 3,60 75.000
31/10/2022 0,00/0,00% 3,80 3,80 3,60 3,70 3,70 3,70 42.100