Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
20/05/2024 0,00/0,00% 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0
17/05/2024 0,00/0,00% 3,60 3,80 3,60 3,80 3,64 3,80 6.500
16/05/2024 0,00/0,00% 3,70 3,80 3,60 3,80 3,66 3,80 2.900