Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 -0,30/-1,16% 25,50 25,50 25,50 25,50 25,50 24,80 100
08/09/2022 0,00/0,00% 25,80 25,80 25,80 25,80 25,80 25,09 0