Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 0,00/0,00% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0
03/11/2022 0,00/0,00% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0
02/11/2022 0,00/0,00% 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0
01/11/2022 2,20/9,65% 24,90 25,00 24,90 25,00 24,99 25,00 1.200