Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,30/-2,68% 11,00 11,15 10,45 10,90 10,61 10,90 63.600
03/11/2022 -0,10/-0,88% 11,55 11,55 11,00 11,20 11,35 11,20 20.800
02/11/2022 0,05/0,44% 10,70 11,35 10,70 11,30 11,02 11,30 73.400