Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
29/08/2022 0,00/0,00% 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 0