Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/11/2022 0,00/0,00% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0
08/11/2022 0,00/0,00% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0
07/11/2022 0,00/0,00% 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 0