Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/10/2022 -0,27/-4,33% 5,85 6,32 5,80 5,96 5,87 5,58 724.300
28/10/2022 -0,46/-6,88% 6,85 6,85 6,23 6,23 6,63 5,84 287.600
27/10/2022 0,29/4,53% 6,05 6,70 6,05 6,69 6,44 6,27 406.200