Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,10/1,92% 5,30 5,30 5,10 5,30 5,20 5,30 12.600
30/08/2022 0,20/3,92% 5,50 5,50 5,10 5,30 5,20 5,30 8.700