Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,10/-3,33% 3,00 3,00 2,80 2,90 2,90 2,90 16.600
03/11/2022 -0,20/-6,25% 3,10 3,10 3,00 3,00 3,00 3,00 23.100
02/11/2022 0,00/0,00% 3,10 3,20 3,10 3,10 3,20 3,10 16.500
01/11/2022 0,00/0,00% 3,10 3,20 3,00 3,10 3,10 3,10 15.400