Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
04/11/2022 -0,22/-4,80% 4,58 4,58 4,35 4,36 4,43 4,36 770.700
03/11/2022 0,18/4,09% 4,41 4,60 4,41 4,58 4,53 4,58 1.021.000
02/11/2022 0,04/0,92% 4,40 4,48 4,37 4,40 4,42 4,40 672.700
01/11/2022 0,11/2,59% 4,26 4,50 4,26 4,36 4,36 4,36 674.200