Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 -0,20/-13,33% 1,40 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 39.200
08/09/2022 0,00/0,00% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0
07/09/2022 0,00/0,00% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0