Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
03/11/2022 0,00/0,00% 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0
02/11/2022 0,00/0,00% 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0
01/11/2022 0,00/0,00% 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0
31/10/2022 0,00/0,00% 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 0