Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/08/2022 0,00/0,00% 8,70 8,80 8,40 8,60 8,57 8,60 439.700
30/08/2022 -0,20/-2,27% 8,90 9,00 8,60 8,60 8,76 8,60 317.900
29/08/2022 -0,30/-3,30% 9,00 9,00 8,20 8,80 8,46 8,80 1.174.800