Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
11/11/2022 -0,10/-2,70% 3,80 3,80 3,60 3,60 3,73 3,60 74.700
10/11/2022 -0,20/-5,13% 4,00 4,00 3,60 3,70 3,74 3,70 380.100
09/11/2022 0,20/5,41% 3,70 4,00 3,70 3,90 3,89 3,90 180.400