Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
05/09/2022 -0,50/-1,57% 31,70 31,80 31,25 31,30 31,55 20,87 11.936.400