Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 -0,05/-0,43% 11,20 11,45 11,20 11,45 11,26 11,45 400
08/09/2022 0,05/0,44% 11,40 11,50 11,40 11,50 11,46 11,50 10.000
07/09/2022 -0,05/-0,43% 11,50 11,50 11,25 11,45 11,38 11,45 500
06/09/2022 0,00/0,00% 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 11,50 0