Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 -0,10/-1,61% 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 300
08/09/2022 0,00/0,00% 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 0
07/09/2022 0,00/0,00% 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 0
06/09/2022 0,00/0,00% 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 0