Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
09/09/2022 0,00/0,00% 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 21,46 0
08/09/2022 -0,10/-0,27% 37,50 37,50 37,30 37,30 37,50 21,34 600
07/09/2022 -0,60/-1,58% 37,40 37,40 37,40 37,40 37,40 21,40 200
06/09/2022 -0,10/-0,26% 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 21,74 300