Từ:

Đến:

Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Giá thấp nhất Đóng cửa Giá trung bình Đóng cửa Khối lượng
31/10/2022 -0,10/-1,49% 6,60 6,60 6,20 6,60 6,50 6,60 6.800
28/10/2022 0,40/5,88% 6,80 7,30 6,60 7,20 6,70 7,20 32.200
27/10/2022 -0,30/-4,35% 6,80 7,60 6,60 6,60 6,80 6,60 2.300