Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn
Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn
Thôn Ngật, Xã Jơ Ngây, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
www.gscpower.com.vn
+84 (511) 373-5214
Fax
+84 (511) 373-5215
Email
gscprower@gscpoqer.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
AVC 662 54,00 -1,00/-0,02%
BHA 4.000 15,20 -0,40/-0,03%
BSA 1.900 17,80 -0,10/-0,01%
BTP 35.800 14,25 -0,05/0,00%
CHP 13.900 23,40 +0,20/+0,01%
DNA 0 0,00
0/0%
DNC 100 40,10 -4,40/-0,10%
DNH 200 44,00 +1,50/+0,04%
DRL 700 64,50 +0,60/+0,01%
DTE 0 0,00
0/0%