Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong
235 Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, Tp. HCM
kimphongceramic.net
+84 (8) 865-8866
Fax
+84 (8) 863-9804
Email
kimphongcongty@yahoo.com.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 24.300 14,55 -0,10/-0,01%
ACE 13.800 36,90 -0,10/0,00%
ADP 3.400 28,95 +0,05/+0,00%
BCC 190.125 9,00 -0,10/-0,01%
BDT 155.745 10,30 -0,70/-0,06%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 170.402 8,90 +0,20/+0,02%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 0 0,00
0/0%