Công ty Cổ phần Da Tây Đô
Công ty Cổ phần Da Tây Đô ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Da Tây Đô
02, Lê Hồng Phong, P. Bình Thuỷ, Q. Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ
www.taydotannery.com
+84 (710) 388-3654
Fax
+84 (710) 384-1270
Email
adslkttd_ct@viettel.vn

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
A32 1 0,00
0/0%
BDF 0 0,00
0/0%
GTD 200 10,80 +1,40/+0,15%
GTK 0 0,00
0/0%
HRG 0 0,00
0/0%
SSF 0 0,00
0/0%