Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45 ( : )
:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương
www.vinaconex45.vn
+84 (650) 357-9142
Fax
+84 (650) 357-8430
Email
vinaconex45@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

>

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 151.600 17,90 +0,50/+0,03%
ACE 0 0,00
0/0%
ADP 0 0,00
0/0%
BCC 425.584 16,10 -0,30/-0,02%
BDT 100 43,70 +5,70/+0,15%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 79.600 14,90
0/0%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 6.700 30,20 -0,30/-0,01%