Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45 ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương
www.vinaconex45.vn
+84 (650) 357-9142
Fax
+84 (650) 357-8430
Email
vinaconex45@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 21.200 13,50 -0,45/-0,03%
ACE 3.907 35,60 -0,40/-0,01%
ADP 11.900 31,15 +2,00/+0,07%
BCC 186.044 8,20 -0,30/-0,04%
BDT 49.500 9,60 -0,20/-0,02%
BHC 0 0,00
0/0%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 36.903 8,00 +0,10/+0,01%
BT6 0 0,00
0/0%
BTD 200 18,80 -3,20/-0,15%