Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45 ( : )
Dầu khí :
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Số 45
Ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến cát, tỉnh Bình Dương
www.vinaconex45.vn
+84 (650) 357-9142
Fax
+84 (650) 357-8430
Email
vinaconex45@gmail.com

Thông tin giao dịch

Mã CK
Sàn
Giá hiện tại
(0/0%)
Biến động trong ngày -
Khối lượng
Giá trung bình ( 10 ngày )
Biến động trong 52 tuần -
Khối lượng trung bình (10 ngày)
Số cổ phiếu đang lưu hành
Vốn hóa thị trường ( tỷ )
Lợi nhuận gộp biên (%)
ROA (%)
ROE (%)
Đòn bẩy tài chính
EPS
PE
PB

Tin tức về

Cổ phiếu cùng ngành

Dầu khí >

Mã CK Khối lượng Giá Thay đổi
ACC 61.400 13,75
0/0%
ACE 2.100 36,00 +1,00/+0,03%
ADP 0 0,00
0/0%
BCC 904.644 11,80 -0,20/-0,02%
BDT 0 0,00
0/0%
BHC 6.000 2,20 -0,20/-0,08%
BHV 0 0,00
0/0%
BIG 164.208 4,30 -0,10/-0,02%
BT6 550 3,40 +0,30/+0,10%
BTD 0 0,00
0/0%