CTCP Công nghệ Ha Lô
CTCP Công nghệ Ha Lô (HLO : UPCOM)
Consumer Services : Broadline Retailers
CTCP Công nghệ Ha Lô
Thửa đất số 1616, tờ bản đồ số 39, đường Trịnh Hoài Đức, khu phố Khánh Lộc, phường Khánh Bình, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam
www.halo.net.vn
+84 (274) 730-1718
Fax
+84 (274) 363-9738
Email
admin@halo.net.vn

Statistics

Ticker HLO
Exchange UPCOM
Current Price
22.80 (0/0%)
Intra Day Price Movement 0.00 - 0.00
Volume 0
Average price (10 days) 23.20
52-week change 22.40 - 24.00
Average volume (10 days) 20.00
Oustanding shares 8,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 678.83
PE 33.59
PB 1.38

News About HLO

Symbols in Industry

Consumer Services > Broadline Retailers

Quotes Volume Price Change
ABR 7,700 13.50 -0.15/-0.01%
AMD 0 0.00
0/0%
AST 15,200 62.30 -1.00/-0.02%
BSC 0 0.00
0/0%
BTT 0 0.00
0/0%
CEN 126,950 2.40 +0.10/+0.04%
CMV 100 9.80 +0.07/+0.01%
DGW 5,260,300 66.90 +1.40/+0.02%
FRT 307,400 176.00 +2.00/+0.01%
GCB 0 0.00
0/0%