CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn (TSA : UPCOM)
Industrials : Heavy Construction
CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn
Khu công nghiệp Châu Sơn, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
truongsonhn.com.vn
02262 210 666
Fax
Email

Statistics

Ticker TSA
Exchange UPCOM
Current Price 12.7 (-0.20/-1.55%)
Intra Day Price Movement 12.60 - 13.00
Volume 52,700
Average price (10 days) 12.91
52-week change 11.00 - 16.30
Average volume (10 days) 72,410.00
Oustanding shares 35,000,000
Market Cap (Bil VND)
Gross Profit Margin (%)
ROA
ROE
Financial Leverage
EPS 286.26
PE 44.37
PB 1.19

News About TSA

Symbols in Industry

Industrials > Heavy Construction

Quotes Volume Price Change
AC4 0 0.00
0/0%
ACS 0 0.00
0/0%
ALV 9,247 7.10 -0.30/-0.04%
AMS 670,454 11.50 +0.70/+0.06%
ASD 0 0.00
0/0%
ATB 3,759 0.70
0/0%
B82 0 0.00
0/0%
BAX 1,000 40.50 -1.90/-0.04%
BCE 85,300 5.87 -0.02/0.00%
BCO 0 0.00
0/0%