Insider Transactions by BTC

Date Company Name Position Transaction Number of shares owned Price Value
09/02/2016 Nguyễn Thanh Tâm Sold 0
09/02/2016 Lê Thị Cúc Sold 0
12/01/2016 Nguyễn Thanh Tâm RegisteredToSell 99,042
12/01/2016 Lê Thị Cúc RegisteredToSell 69,800
16/12/2015 Nguyễn Thanh Tâm Sold 99,042
16/12/2015 Lê Hồng Việt Purchased 79,902
16/12/2015 Nguyễn Anh Dũng Purchased 86,600
16/12/2015 Lê Thị Cúc Sold 69,800
16/12/2015 Võ Quang Ngọc Sold 74,500
16/12/2015 Lê Trọng Khương Members of the Board Purchased 86,942
29/10/2015 Lê Thị Cúc Sold 0
29/10/2015 Nguyễn Thanh Hảo Sold 0
15/10/2015 Ngụy Hồng Mỹ Hạnh Sold 0
14/10/2015 Đinh Văn Thiệu Deputy CEO Sold 0
14/10/2015 Võ Minh Hải GĐ Kế hoạch-Vật tư Sold 0
14/10/2015 Đỗ Thị Liên Hương Sold 0
01/10/2015 Nguyễn Thanh Hảo RegisteredToSell 175,275
01/10/2015 Lê Thị Cúc RegisteredToSell 119,702
18/09/2015 Lê Thị Cúc Sold 49,902
17/09/2015 Ngụy Hồng Mỹ Hạnh RegisteredToSell 876