Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang 3,018,750 8.63% 31/12/2021
Đặng Quang Thái Chairman of the Board of Directors 2,850,000 8.14% 30/06/2022
Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam - CTCP 1,679,330 4.15% 06/09/2022
CTCP Gentraco 219,900 0.63% 31/12/2018
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đồng Lợi 200,000 0.57% 31/12/2019
Nguyễn Thanh Xuân 82,200 0.23% 14/01/2021
Phạm Ngọa Long 75,700 0.22% 30/06/2022
Trương Thị Thu Hương 3,600 0.01% 30/06/2021
Trần Kim Uyên 500 0.00% 05/01/2021
Trần Thanh Nga 0 0.00% 16/12/2020
Phạm Anh Vũ 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Thu Hà Members of the Board 0 0.00% 05/12/2022
Tô Thiện Hữu 0 0.00% 31/07/2016
Trương Thị Thanh Tuyền 0 0.00% 16/12/2020
Nguyễn Văn Thửa 0 0.00% 08/09/2020
Nguyễn Thành Nam 0 0.00% 08/09/2020
Phạm Thị Tuyết Mai 0 0.00% 31/07/2016
Võ Thị Ngọc Hà 0 0.00% 26/08/2020
Trần Khánh Giang 0 0.00% 31/07/2016
Huỳnh Thị Mai Hoa 0 0.00% 31/07/2016