Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Hồ Nam Chairman of the Board of Directors 78,371,894 14.69% 17/11/2022
CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios 32,447,861 6.14% 23/08/2022
CTCP Vital Investments Group 19,284,000 3.83% 18/04/2022
CTCP Chứng khoán Tiên Phong 16,007,518 3.18% 18/04/2022
Nguyễn Thế Tài Chief of Executive Officer 14,267,728 2.83% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Hùng Deputy CEO 10,902,108 2.17% 30/06/2022
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội 10,000,088 1.99% 18/04/2022
Nguyễn Ngọc Đoan Trang 9,909,300 3.33% 24/08/2021
Phạm Minh Tuấn Deputy CEO 9,553,807 1.90% 30/06/2022
Hoàng Thị Minh Châu Deputy General Director of Finance 8,227,072 1.63% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thùy Linh 7,435,018 1.48% 30/06/2022
Nguyễn Mạnh Chiến 6,150,000 1.22% 18/04/2022
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd. 5,157,012 2.48% 23/06/2021
CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI 4,234,340 3.11% 13/04/2020
Bùi Thành Lâm Members of the Board 4,177,800 0.78% 24/10/2022
Nguyễn Vĩnh Tuyên 3,750,000 0.75% 18/04/2022
Imperial Dragon Investments Ltd 3,060,000 1.03% 30/06/2021
Phạm Đức Phong 3,000,000 0.60% 18/04/2022
Phạm Thị Liên 2,330,006 0.46% 18/04/2022
Ngô Thành Vinh 2,295,000 0.46% 30/06/2022