Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Điện tử và Tin học Việt Nam 3,060,000 51.00% 30/06/2022
Phạm Văn Viện 737,930 12.30% 30/06/2022
Nguyễn Tiến Hùng 412,840 6.88% 31/12/2021
Đinh Thị Hồng Nga 373,400 6.22% 31/12/2019
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nam Thiên Hà 290,000 4.83% 31/12/2019
Nguyễn Đình Cường Members of the Board 250,000 4.17% 30/06/2022
Phạm Thu Vân 188,200 3.14% 30/06/2022
CTCP Đầu tư và Kinh doanh Tài sản Việt Nam 150,000 2.50% 31/12/2021
Đinh Lê Chiến 127,730 2.13% 31/12/2019
Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam 99,800 1.66% 31/12/2019
Trần Văn Thuyết 81,100 1.35% 31/12/2019
Phạm Hoàng Thân 37,300 0.62% 31/12/2019
Trần Đình Sơn 31,700 0.53% 31/12/2020
Công ty TNHH Song hỷ Quốc tế 15,960 0.27% 31/12/2021
Nguyễn Phước Hiệp Board of internal controllers 11,300 0.19% 30/06/2022
Lê Hữu Phước Chief of Executive Officer 7,600 0.13% 30/06/2022
Võ Văn Nam Deputy CEO 6,700 0.11% 30/06/2022
Lê Thị Kim Lang 3,900 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Thị An Khương 3,700 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Bích Nga 2,300 0.04% 30/06/2022