Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Ngân hàng TMCP Sài Gòn 49,082,342 81.80% 31/12/2021
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam 3,903,651 6.51% 31/12/2021
Dương Quang Ngọc Deputy CEO 10,700 0.02% 30/06/2022
Hà Minh Hiếu Chief Accountant 3,400 0.01% 30/06/2022
Phan Quốc Dũng 2,140 0.00% 31/12/2021
Trần Thanh Nam Deputy CEO 2,027 0.00% 30/06/2022
Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long 526 0.00% 30/06/2019
Lê Thanh Hằng Deputy General Director of Business 102 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Ngọc Lân Deputy General Director of Business 0 0.00% 29/04/2016
Hà Hoàng Giang Deputy CEO 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Văn Thanh Hải 0 0.00% 09/12/2022
Nguyễn Thúy Hằng Representative Spokesman 0 0.00% 09/12/2022
Mai Hồng Việt Deputy CEO 0 0.00% 09/12/2022
Hồ Quang Đức 0 0.00% 09/12/2022
Ngân hàng TMCP Ngoại thương - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 0 0.00% 03/07/2015
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam 0 0.00% 03/07/2015
Công ty TNHH MTV An Phú 0 0.00% 29/04/2016
Lê Thị Tuyến 0 0.00% 29/04/2016
Phan Thị Kim Oanh 0 0.00% 29/04/2016
Võ Tấn Hoàng Văn 0 0.00% 09/12/2022