Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng 1,935,800 51.00% 31/05/2019
Quang Học Quảng Members of the Board 1,647,082 43.39% 20/08/2020
Vũ Xuân Thu Chairman of the Board of Directors 146,398 3.86% 31/05/2019
Dương Đình Tuấn Members of the Board 6,900 0.18% 31/12/2019
Trần Cao Hoàng 3,900 0.10% 31/05/2019
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Mỹ Á 0 0.00% 20/08/2020
Nguyễn Duy Phương Chief Accountant 0 0.00% 27/10/2020
Lê Thị Hà Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 27/10/2020
Hoàng Quốc Việt 0 0.00% 27/10/2020
Vũ Nhật Vinh Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 27/10/2020