Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn 9,380,000 52.11% 31/12/2022
Công ty TNHH Cơ nhiệt điện lạnh Bách khoa 2,100,000 11.67% 31/12/2022
CTCP Đầu tư Thương mại Thuận Thành 1,865,720 10.37% 31/12/2021
CTCP Bia Sài Gòn - Bình Tây 900,018 5.00% 09/05/2018
Văn Thảo Nguyên Members of the Board 480,027 2.67% 31/12/2022
Nguyễn Thị Đông Giang 182,980 1.02% 31/12/2021
Đinh Văn Vinh 143,547 0.80% 31/12/2022
Đinh Văn Nhã 142,860 0.79% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Lộc 107,860 0.60% 31/12/2021
Đinh Phương Thảo 71,430 0.40% 31/12/2022
Văn Thanh Liêm 70,000 0.39% 31/12/2022
Đinh Thị Thu Hà 45,984 0.26% 31/12/2022
Lê Viết Thắng 35,715 0.20% 31/12/2022
Phạm Thị Cẩn 32,914 0.18% 31/12/2022
Lê Phương Thảo 29,000 0.16% 31/12/2021
Phùng Quang Trung 7,715 0.04% 09/05/2018
Lê Viết Quý CEO 5,286 0.03% 31/12/2022
Nguyễn Thị Lê 5,000 0.03% 31/12/2022
Nguyễn Hữu Việt 5,000 0.03% 30/06/2021
Nguyễn Hoàng Anh 5,000 0.03% 31/12/2021