Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Trương Văn Dũng Chairman of the Board of Directors 4,495,800 89.92% 25/05/2022
Nguyễn Thanh Hùng 16,100 0.32% 25/05/2022
Trần Anh Hào Representative Spokesman 13,421 0.27% 04/02/2020
Nguyễn Thị Hương 5,400 0.11% 31/12/2019
Nguyễn Phương Thảo Members of the Board 1,300 0.03% 31/12/2021
Lê Xuân Hòa Chief Accountant 700 0.01% 31/12/2019
Lê Thị Lý 300 0.01% 31/12/2019
Nguyễn Hữu Thành 138 0.00% 31/12/2019
Dương Việt Thành 0 0.00% 31/12/2014
Tập đoàn Dệt may Việt Nam 0 0.00% 04/05/2022
Lê Thị Thu 0 0.00% 31/12/2019
Nguyễn Thị Lan 0 0.00% 30/01/2023
Nguyễn Thị Minh Hồng Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 30/01/2023
Bùi Thị Diệu Hương 0 0.00% 30/06/2017
Lê Văn Lực 0 0.00% 26/12/2018
Hồ Đặng Ngọc Diễm 0 0.00% 30/01/2023
Trương Thị Dung Members of the Board 0 0.00% 30/01/2023
Vũ Thị Thùy Dương 0 0.00% 31/12/2017
Trần Nguyên Dương Board of internal controllers 0 0.00% 30/01/2023
CTCP Lương thực, vật tư nông nghiệp Đăk Lăk 0 0.00% 24/03/2020