Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 1,787,492 29.91% 31/12/2020
Công ty TNHH Liên hợp xây dựng Vạn Cường 1,485,882 24.86% 31/12/2019
Dương Thị Huyền Quyên 1,011,626 16.93% 31/12/2019
Đông Thị Thắm 799,212 13.37% 31/12/2019
Nguyễn Thủy Nguyên 570,883 9.55% 31/12/2020
Nguyễn Mạnh Hùng 36,400 0.61% 23/03/2020
Lưu Ngọc Vĩnh Members of the Board 2,025 0.03% 31/12/2020
Đỗ Hiên Ngang 2,000 0.03% 31/12/2018
Nguyễn Công Thắng CEO 1,000 0.02% 31/12/2020
Đinh Đức Bộ 800 0.01% 05/03/2020
Trương Thị Minh Thu Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 05/12/2018
Trần Thị Minh Trang 0 0.00% 26/12/2016
Nguyễn Trường Giang 0 0.00% 31/12/2015
Trương Thanh Vân 0 0.00% 18/05/2021
Nguyễn Tuấn Phong 0 0.00% 20/12/2016
Nguyễn Thị Yến Hoa 0 0.00% 14/07/2017
Vũ Minh Ngọc Members of the Board 0 0.00% 18/05/2021
Nguyễn Thị Thủy 0 0.00% 18/05/2021
Nguyễn Thị Huyền Trang Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 18/05/2021
Chu Thị Bích Hồng Vice- president 0 0.00% 18/05/2021