Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đoàn Văn Bình Chairman of the Board of Directors 70,500,000 27.40% 30/06/2022
PYN Elite Fund (Non-Ucits) 12,728,800 4.95% 07/01/2022
Phạm Trường Sơn 12,616,386 4.90% 31/12/2021
Phạm Thị Mai Lan 1,167,436 0.45% 28/02/2022
Công ty Tài chính TNHH MTV Bưu Điện 1,125,000 0.44% 21/02/2019
Đỗ Phương Anh Deputy CEO 1,072,500 0.42% 30/06/2022
Đỗ Tú Anh 170,400 0.07% 30/06/2021
Đào Thị Tân 102,057 0.04% 30/06/2021
Trần Thị Thùy Linh Board of internal controllers 79,875 0.03% 30/06/2022
Bùi Đức Thuyên Member of the Board of Internal controllers 50,035 0.02% 30/06/2022
Bùi Hà Phương 10,000 0.00% 30/06/2022
Đoàn Văn Minh Chief of Executive Officer 50 0.00% 12/07/2022
Đoàn Thị Thảo 33 0.00% 12/07/2022
Đỗ Thị Thơm Chief Accountant 5 0.00% 13/01/2022
Đỗ Văn Tiến 0 0.00% 18/11/2014
Đỗ Văn Yên 0 0.00% 08/10/2015
Đoàn Tiến Trung 0 0.00% 08/10/2015
Phạm Thị Thu Hà 0 0.00% 28/02/2022
Tạ Văn Tố Deputy CEO 0 0.00% 13/01/2022
CTCP Chứng khoán MB 0 0.00% 10/02/2017