Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam 1,984,500 49.00% 30/06/2021
Nguyễn Mạnh Hải 472,200 11.66% 25/08/2022
AFC Umbrella Fund 160,900 3.97% 10/05/2021
Phạm Ngọc Ninh 82,020 2.03% 30/06/2022
Trần Thị Tuyết Mai 47,400 1.17% 30/06/2020
CTCP COKYVINA 38,000 0.94% 31/12/2020
Lý Chí Đức Chief of Executive Officer 34,500 0.85% 25/08/2022
Lê Xuân Hoàng Representative Spokesman 26,840 0.66% 31/12/2020
Phan Thị Thanh Sâm Members of the Board 26,000 0.64% 30/06/2022
Nguyễn Kim Việt 15,000 0.37% 30/06/2020
Ngô Mạnh Hùng 5,900 0.15% 30/06/2020
Phạm Lê Châu Member of the Board of Internal controllers 1,500 0.04% 30/06/2019
Nguyễn Thị Phương Liễu Members of the Board 1,500 0.04% 30/06/2022
Nguyễn Thị Chiên Member of the Board of Internal controllers 1,500 0.04% 30/06/2022
Vũ Thị Hà 300 0.01% 31/12/2021
Phạm Viết Huy Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 05/12/2022
Nguyễn Hữu Hiếu 0 0.00% 05/01/2021
CTCP Vật tư Bưu điện 0 0.00% 10/08/2018
Nguyễn Thị Mai Hương 0 0.00% 26/05/2014
Nguyễn Thị Thủy 0 0.00% 30/06/2013