Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân đội 75,107,745 65.66% 30/06/2022
Đặng Thị Quỳnh 229,716 0.20% 30/06/2022
Bùi Thế Hùng 121,441 0.11% 30/06/2022
Lê Hữu Hiền Deputy CEO 73,634 0.06% 30/06/2022
Nguyễn Thái Hưng Deputy CEO 73,096 0.06% 30/06/2022
Đào Thu Hiền Deputy CEO 64,291 0.06% 30/06/2022
Bùi Duy Bảo Chief Accountant 50,149 0.04% 30/06/2022
Nguyễn Huy Dũng Deputy CEO 32,216 0.03% 30/06/2022
Phạm Đình Trường Chief of Executive Officer 20,332 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thành Nam 12,462 0.01% 30/06/2022
Đỗ Mạnh Hùng Chairman of the Board of Directors 11,005 0.01% 14/06/2022
Đỗ Thị Trà My 10,037 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Tất Trường Members of the Board 8,316 0.01% 30/06/2022
Ngô Quang Tuệ Board of internal controllers 4,734 0.00% 30/06/2022
Phạm Hồng Quân Member of the Board of Internal controllers 3,027 0.00% 30/06/2022
Mai Thị Anh Member of the Board of Internal controllers 1,562 0.00% 30/06/2022
Hoàng Tiến Dũng 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Ngọc Ánh Representative Spokesman 0 0.00% 08/02/2023
Nguyễn Quang Khải Members of the Board 0 0.00% 08/02/2023
Nghiêm Phương Nhi Members of the Board 0 0.00% 08/02/2023