Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Nguyễn Thị Kim Xuân 18,314,805 23.21% 05/09/2019
CTCP Đầu tư và Quản lý Bất động sản Thăng Long 18,228,351 23.10% 05/09/2019
Lê Quang Bình 10,721,884 13.59% 05/09/2019
Lý Quốc Hùng Members of the Board 6,011,928 7.62% 30/06/2022
Chu Thị Hồng Hạnh Members of the Board 5,063,112 6.42% 30/06/2022
Ngô Thị Thu Lý Deputy CEO 2,820,139 3.57% 30/06/2022
Phan Minh Tuấn Chairman of the Board of Directors 1,177,603 1.49% 30/06/2022
Lý Thị Hồng Hạnh 46,708 0.06% 30/06/2022
Trần Khanh Members of the Board 29,941 0.04% 30/06/2022
Đỗ Thị Huệ 2,800 0.00% 30/06/2019
Đỗ Tường Hải Deputy CEO 2,095 0.00% 30/06/2022
Lý Văn Khả Board of internal controllers 239 0.00% 30/06/2022
Ngân hàng TMCP Đại Dương 0 0.00% 16/01/2012
Đỗ Quốc Việt Chief Accountant 0 0.00% 17/02/2016
Trần Anh Tú Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 17/02/2016
Đồng Thị Lan 0 0.00% 16/12/2015
Công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp I.L.G 0 0.00% 14/08/2014
Nguyễn Hưng Members of the Board 0 0.00% 20/11/2017
Đỗ Quang Thuận 0 0.00% 31/12/2015
Ngô Hoài Nam 0 0.00% 29/11/2022