Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Huỳnh Tấn Gia Thạnh 3,250,000 79.37% 12/04/2022
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 2,116,023 51.67% 12/04/2022
Trần Duy Anh Members of the Board 747,613 18.26% 30/06/2022
America LLC 134,490 3.28% 22/09/2020
Nguyễn Văn Thọ Chairman of the Board of Directors 68,250 1.67% 30/06/2022
Hoàng Thọ Bắc Chief Accountant 13,650 0.33% 30/06/2022
Nguyễn Thị Bảo Member of the Board of Internal controllers 1,365 0.03% 30/06/2022
Nguyễn Quốc Ân Vice- president 650 0.02% 30/06/2022
Phan Thành Sơn Vice- president 0 0.00% 26/05/2021
Lê Thu Trang Members of the Board 0 0.00% 02/02/2023
Lê Thị Thìn Board of internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Công ty TNHH Nguyễn Thảo 0 0.00% 28/06/2017
Trần Thanh Lâm Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Hiền 0 0.00% 24/12/2021
Trần Văn Hậu 0 0.00% 02/02/2023
Đinh Xuân Công 0 0.00% 31/12/2017
Nguyễn Chí Cường 0 0.00% 30/06/2017
Hoàng Thị Hà 0 0.00% 02/02/2023
Nguyễn Thị Bích Thu 0 0.00% 02/02/2023
Phan Thị Thanh Loan 0 0.00% 02/02/2023