Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng 3,607,978 50.13% 30/06/2022
Phạm Đức Dũng Chairman of the Board of Directors 342,321 4.76% 31/08/2022
CTCP Phát Triển Thương mại Thiên Quang 335,500 4.66% 26/05/2022
Vũ Gia Tân CEO 194,381 2.83% 30/06/2022
Trần Thanh Hải 167,032 4.45% 08/11/2021
Phạm Đức Mạnh 110,000 1.53% 30/06/2022
Trần Thị Như Duyên 91,000 3.61% 05/04/2021
Nguyễn Đức Hiệp 75,580 2.01% 16/08/2021
Trịnh Văn Huynh 21,480 0.85% 31/12/2018
Trần Văn Chung Vice- president 14,192 0.01% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Bình 13,240 0.53% 31/12/2019
Nguyễn Thị Hằng 9,900 0.16% 31/12/2021
Lê Duy Đông 6,240 0.25% 31/12/2019
Nguyễn Văn Quyến 3,000 0.12% 31/12/2018
Nguyễn Thị Giang 2,700 0.11% 31/12/2018
Vương Thanh Hải Member of the Board of Internal controllers 2,266 0.03% 30/06/2022
Hoàng Thị Hà 1,210 0.02% 30/06/2022
Nguyễn Thị Thúy 380 0.02% 31/12/2019
Trần Thị Thu Members of the Board 0 0.00% 29/11/2022
Nguyễn Quang Tín 0 0.00% 07/11/2016