Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Lê Đình Vinh Chairman of the Board of Directors 56,669,100 26.33% 25/07/2022
Nguyễn Thúc Cẩn Chief of Executive Officer 16,143,750 7.50% 30/06/2022
Công ty TNHH Dream House Asia 11,685,000 5.43% 17/01/2022
Lê Thị Thùy Linh 5,195,500 2.41% 01/06/2021
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đầu tư Thương mại Tùng Giang 4,800,000 2.23% 25/02/2021
Lê Đình Tuấn Members of the Board 4,534,925 2.11% 25/07/2022
Phan Hoàng Phong Thu 3,868,693 1.80% 25/02/2021
CTCP Kinh doanh và Phát triển BĐS Tràng An 3,000,000 1.39% 25/02/2021
Cao Thị Huyền My 2,937,000 1.36% 07/01/2020
Nguyễn Văn Kha 2,000,000 3.33% 15/06/2018
Dương Thị Vân Anh Members of the Board 1,575,000 0.73% 30/06/2022
Lê Thị Tuyến 927,500 0.43% 31/12/2021
Nguyễn Phương Ngân 50,000 0.08% 30/06/2019
Trần Thị Thanh Hương 6,300 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Hà Nguyên Member of the Board of Internal controllers 1,155 0.00% 30/06/2022
Vũ Minh Huệ Member of the Board of Internal controllers 1,050 0.00% 31/12/2021
Phan Thanh Hà Mai 1,050 0.00% 30/06/2022
Nguyễn Thị Quyên 1,050 0.00% 30/06/2022
Trần Tuấn Dương 1,050 0.00% 30/06/2022
Lê Thị Hạnh 1,050 0.00% 30/06/2022