Shareholder Structure

Major Shareholders

Company Name Position Number of shares owned
Đông Thị Thắm 1,951,600 65.05% 30/06/2022
Phạm Mỹ Hoa 270,961 9.03% 07/12/2022
Nguyễn Văn Mạnh 137,400 4.58% 05/12/2022
Trịnh Tuấn Nguyên Khương Vice- president 6,150 0.21% 30/06/2022
Quảng Thanh Bình Members of the Board 5,000 0.17% 30/06/2022
Phan Anh Tuấn Vice- president 4,300 0.14% 28/09/2022
Đặng Công Quang Vice- president 3,500 0.12% 30/08/2022
Võ Thị Phương Thảo Member of the Board of Internal controllers 2,200 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Thanh Vân 2,000 0.07% 30/06/2022
Nguyễn Thủy Nguyên Chairman of the Board of Directors 0 0.00% 23/07/2020
Nguyễn Thị Huyền Trang 0 0.00% 08/12/2022
Trần Thị Thiên Nga 0 0.00% 08/12/2022
Tổng công ty Vận tải thủy - CTCP 0 0.00% 21/11/2022
Đỗ Ngọc Huyền 0 0.00% 08/12/2022
Phan Văn Tuyền Member of the Board of Internal controllers 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Quý 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Thị Liễu Chief Accountant 0 0.00% 16/06/2021
Nguyễn Thị Song Representative Spokesman 0 0.00% 08/12/2022
Nguyễn Thị Diễm Nga 0 0.00% 08/12/2022
Bùi Thị Thanh Thúy Members of the Board 0 0.00% 08/12/2022